Nabídka

Dostupné semináře

V současné době jsou v českém jazyce dostupné následující semináře:

  • Kurz GO2020, který byl vytvořený k příležitosti celosvětové evangelizace, a který je dostupný online – kurz je použitelný univerzálně pro každého křesťana, nejen pro tuto příležitost. Ke kurzu se můžete přihlásit kdykoliv a odkudkoliv a dokončit ho lze libovolným tempem. Kurz je rozdělen do pěti témat, ke každému tématu je dostupné krátké video, otázky k zamyšlení, atd. Toto může být prvním krokem pro seznámení s hlavními koncepty EE a krokem k dalším seminářům, kde je navíc dostupný i osobní příklad.
  • Seminář Sdílej svou víru, který je vhodný i pro celý sbor, je úvodní ochutnávkou, kde se lze dozvědět základy ohledně sdílení evangelia. Cílem je pomoci obnovit touhu získat pro Boha příbuzné, přátele a známé nebo i neznámé a naučit se jednoduchý způsob, jak přitažlivým a přirozeným způsobem sdílet svoji víru s druhými. Seminář trvá nejméně dvě a půl hodiny, ideálně šest hodin, dle domluvy. Lze domluvit i ochutnávku vlastní evangelizace pro několik účastníků – zájemci mohou jít s trenérem podívat se, jak hovor navázat a jak může být hovor s novými lidmi přirozený a povzbuzující.
  • Kurz EE Klasik, což je ucelený kurz pro dospělé, kde se lze naučit rozvinutou osnovu pro sdílení evangelia, včetně ilustračních příkladů a Biblických veršů. Kurzy Klasik probíhají podle místních možností a podmínek buď formou pětidenní, čtyř sobotní, dvou nebo tří víkendovou nebo ideálně dvanáctitýdenní (jednou týdně 3 hodiny). Nedílnou součástí tohoto kurzu je praxe, kde lze spolu s trenérem vidět aplikaci probíraných principů. Pro kurzy jsou připraveny tištěné materiály – učebnice a brožury na rozdávání při rozhovorech. Každý z účastníků kurzu má dva modlitební partnery.
  • Kurz Naděje pro děti je kurz pro vedoucí dětí. Vedoucí se naučí vést děti k tomu, aby byly schopné vysvětlit evangelium svým vrstevníkům – stejně jako u EE Klasik je užitečné i ujasnění si obsahu evangelia. Pro vedoucí i pro děti jsou k dispozici tištěné materiály – pro každé dítě vlastní sešitek spolu s materiálem pro rozdávání dalším dětem.

Pokud Vás jakýkoliv z těchto seminářů zaujal, ověřte si prosím, zda se můžete připojit k nějakému plánovanému semináři, nebo nám prosím dejte vědět, že máte o seminář zájem, abychom se domluvili na jeho uspořádání. Typicky budeme potřebovat místo, kde se sejít (kde lze promítat), poprosíme o úhradu cestovních nákladů lektora, o úhradu tištěných materiálů pro účastníky a o lektorné.

Chystáme výhledově (zatím bez konkrétního časového závazku) další kurzy, například pro mládež (EE4G), pro sdílení evangelia ve věznicích atd. Pokud by Vám jakákoliv z těchto dalších oblastí ležela na srdci, zvažte prosím adresnou podporu.

Z historie

EE založil v roce 1962 Dr. D. James Kennedy. Jako mladý pastor sledoval, jak všechny jeho pokusy o růst jeho prvního sboru nejsou k ničemu. Návštěvnost sboru klesala. Při vzpomínkách na tyto těžké časy řekl: „Bylo zřejmé, že půjde-li to takto dál, zbývají mi dva a půl měsíce služby, než budou kázat pouze své ženě – a ona vyhrožovala, že půjde do jiného sboru na konci ulice!“

V této době, kterou nazval nejtemnějším bodem své služby, dostal pozvání k účasti na evangelizačních shromážděních. Měl tak možnost sledovat svého přítele, jak s lidmi hovoří o duchovních věcech. Po návratu získané zkušenosti rozpracovával a jeho sbor začal růst ze 17 na 2000 členů.

Když si James Kennedy uvědomil, že takto nemůže pracovat sám, udělal výcvik k vydávání svědectví základem své služby. V roce 1967 byl jeho sbor označen jako nejrychleji rostoucí sbor v Americe. V roce 1972 byla vytvořena oficiální EE s vlastními zaměstnanci a řídící radou.

V dnešní době byly materiály EE přeloženy do více než 70 jazyků a semináře se konaly ve všech národech světa. Nicméně ještě zůstává vykonat mnoho práce, zejména rozvinout silné domácí služby v každém národě.

EE je nedenominační nezisková misijní organizace, jejíž fungování je závislé na milosti našeho Pána a darech jeho lidu.

Podle statistik jenom v roce 2018 učinilo při evangelizacích během kurzů EE rozhodnutí následovat Ježíše Krista 14 milionů lidí na celém světě. V České republice se v letech 2015-2019 uskutečnilo 30 kurzů Klasik s více než 100 absolventy.